Xây Dựng Thiên Phú Việt Nam (TPW) tham gia chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Phước

Xây dựng Thiên Phú Việt Nam (TPW) tham gia chương trình xúc tiến thương mại giữa các doanh nghiệp tỉnh Bình Phước với các doanh nghiệp TPHCM do báo Khoa Học Thời Đại tỉnh Bình Phước tổ chức, mời 40 doanh nghiệp tại TPHCM xuống tham quan du lịch và trao đổi kinh nghiệm với các doanh nghiệp Bình Phước.

Rất vui vì đã được báo Khoa Học Thời Đại ưu tiên cho Xây dựng Thiên Phú Việt Nam (TPW) 1 vé, qua chuyến xúc tiến này Xây dựng Thiên Phú Việt Nam (TPW) rất vui đã có những ý kiến đóng cho các doanh nghiệp và quý báo. Chân thành cảm ơn báo Khoa Học Thời Đại tỉnh Bình Phước.

Hotline