Xin Giấy Phép Công Trình Có Khó Không? Và Cần Thủ Tục Gì?

Thủ tục xin cấp giấy phép công trình của cơ quan quản lý nhà nước

Xin giấy phép công trình là vấn đề rất quan trọng khi tiến hành xây dựng một dự án hay một công trình nhà ở. Là chủ đầu tư của một công trình nhà ở, bạn nên nắm rõ hồ sơ, yêu cầu cũng như trình tự thủ tục khi xin giấy phép xây dựng công trình để tránh những thiếu sót và làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của công trình.

Hồ sơ xin giấy phép công trình xây dựng

Giấy phép công trình xây dựng là giấy phép được cấp để xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi và hạ tầng kỹ thuật. Tùy vào mục đích xây dựng mà hồ sơ xin giấy phép xây dựng được chia thành 3 loại:

Hồ sơ xin phép xây dựng công trình tạm: Là giấy phép xây dựng được cơ quan Nhà nước cấp để xây dựng các công trình, nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong thời hạn nhất định theo quy định của các bộ luật quy hoạch xây dựng.

Hồ sơ xin phép xây dựng công trình theo giai đoạn: Là giấy phép được cơ quan Nhà nước cấp cho từng hạng mục công trình khi khâu thiết kế của cả công trình chưa hoàn tất hoặc thiếu kinh phí thi công.

Hồ sơ xin phép sửa chữa, cải tạo công trình: Là giấy phép được cơ quan Nhà nước cấp để thực hiện việc sửa chữa, cải tạo công trình đang tồn tại có sự thay đổi về kiến trúc, quy mô, kết cấu và công năng sử dụng.

Giấy phép công trình có chức năng gì?

Giấy phép thi công một công trình hay nhà ở đều là văn bản pháp lý do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư. Việc làm hồ sơ xin phép xây dựng công trình là cơ sở cần có giúp cho cơ quan Nhà nước trong việc quản lý các hoạt động xây dựng, nhằm đảm bảo mọi hoạt động xây dựng diễn ra đúng như quy tắc, dễ dàng kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm trong suốt quá trình xây dựng cũng như các trường hợp xây nhà không phép.

Hơn nữa, việc xin giấy phép công trình còn giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình khi trực tiếp xây dựng và các khu vực liền kề công trình xây dựng.

Thủ tục xin giấy phép công trình

Chủ đầu tư chuẩn bị 1 bộ hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng công trình cho cơ quan chức năng có thẩm quyền ( Ủy Ban Nhân Dân khu vực).

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, đơn vị được giao thẩm định hồ sơ xem xét, xác định các tài liệu còn thiếu, không đúng theo quy định để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Thời gian cấp giấy phép xây dựng: Đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng mới, bao gồm cả giấy phép xây dựng tạm, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời, thời gian không quá 20 ngày làm việc đối với công trình; 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị; 10 ngày đối với nhà ở nông thôn, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nhận kết quả và nộp lệ phí: Chủ đầu tư tới nơi tiếp nhận hồ sơ theo thời gian ghi trong giấy biên nhận để nhận giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của cơ quan cấp giấy phép xây dựng và nộp lệ phí theo quy định khi nộp hồ sơ.

Hotline